EkumenickýŽalmy145,12

Žalmy 145:12

aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)


Verš v kontexte

11 Nech hovoria o tvojom sláv­nom kraľovaní, nech rozp­rávajú o tvojej moci, (lámed)
12 aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)
13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.

Evanjelický

12 Aby hlásali synom ľud­ským Tvoje moc­né skut­ky, nad­mer­nú slávu Tvoj­ho kraľovania.

Ekumenický

12 aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)

Bible21

12 Všich­ni li­dé ať se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček