EkumenickýŽalmy144,2

Žalmy 144:2

Moje milo­sr­den­stvo a moja pev­nosť, môj hrad a môj zá­chran­ca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi pod­maňuje môj ľud.


Verš v kontexte

1 Dávidov. Nech je zvelebený Hos­podin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prs­ty viesť voj­nu.
2 Moje milo­sr­den­stvo a moja pev­nosť, môj hrad a môj zá­chran­ca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi pod­maňuje môj ľud.
3 Hos­podin, čože je človek, že sa k nemu pri­znávaš; a syn človeka, že naňho mys­líš?

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

2 moja milosť a môj hrad, moja vy­soká veža, môj vy­sloboditeľ, môj štít; k nemu sa utiekam, ktorý mi pod­maňuje môj ľud.

Evanjelický

2 moja milosť a moja pev­nosť, môj hrad, môj vy­sloboditeľ, môj štít; k Nemu sa utiekam; On mi pod­maňuje môj ľud.

Ekumenický

2 Moje milo­sr­den­stvo a moja pev­nosť, môj hrad a môj zá­chran­ca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi pod­maňuje môj ľud.

Bible21

2 On je má lás­ka, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i náro­dy mi pod­dává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček