EkumenickýŽalmy132,9

Žalmy 132:9

Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.


Verš v kontexte

8 Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!
9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.
10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

9 Tvoji kňazi nech ob­lečú spraved­livosť, a tvoji svätí nech plesajú!

Evanjelický

9 Nech si Tvoji kňazi ob­lečú spravod­livosť a Tvoji zbožní nech plesajú.

Ekumenický

9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.

Bible21

9 Tví kněží ať jsou sprave­dlností oblečeni, tvoji věrní ať jásají!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček