EkumenickýŽalmy132,5

Žalmy 132:5

kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.


Verš v kontexte

4 očiam nedop­rajem spánok ani viečkam zdriem­nutie,
5 kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.
6 Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

5 do­kiaľ nenaj­dem Hos­podinovi mies­ta, príbyt­ku Všemohúcemu Jakobov­mu!

Evanjelický

5 do­kiaľ nenáj­dem mies­to Hos­podinovi, príbyt­ky Jákobov­mu Moc­nému.

Ekumenický

5 kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.

Bible21

5 dokud nena­jdu do­mov Hospodinu, příbytek Jáko­bovu Mocnému.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček