EkumenickýŽalmy132,12

Žalmy 132:12

Ak tvoji synovia do­držia moju zmluvu i pri­kázania, ktoré ich na­učím, po­tom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.


Verš v kontexte

11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.
12 Ak tvoji synovia do­držia moju zmluvu i pri­kázania, ktoré ich na­učím, po­tom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.
13 Veď Hos­podin si vy­volil Si­on, chcel ho mať za príbytok:

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

12 Ak budú tvoji synovia os­tríhať moju sm­luvu a moje svedoc­tvá, ktorým ich budem učiť, budú aj ich synovia sedieť na tvojom tróne až na veky.

Evanjelický

12 Ak tvoji synovia za­chovajú moju zmluvu i moje nariadenia, ktoré ich na­učím, tak aj ich synovia budú na večné veky sedieť na tvojom tróne.

Ekumenický

12 Ak tvoji synovia do­držia moju zmluvu i pri­kázania, ktoré ich na­učím, po­tom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.

Bible21

12 Když tvo­ji synové mou smlou­vu za­chovajía má svě­de­ctví, ji­mž je vyučím, i je­jich synové na věky věkůdo­sednou na tvůj trůn.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček