EkumenickýŽalmy132,11

Žalmy 132:11

Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.


Verš v kontexte

10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.
11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.
12 Ak tvoji synovia do­držia moju zmluvu i pri­kázania, ktoré ich na­učím, po­tom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

11 Hos­podin pri­sahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa ne­vráti: Z plodu tvoj­ho života po­sadím ti na t­voj trón.

Evanjelický

11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi a ne­od­stúpi od nej: Na tvoj trón po­sadím jed­ného z plodu tvoj­ho života.

Ekumenický

11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.

Bible21

11 Hos­po­din Davi­dovi věrně přísahal­co ne­chce nikdy odvolat: „Jeden z tvých vlastních po­tomkůdo­sedne po to­bě na tvůj trůn.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček