EkumenickýŽalmy132,10

Žalmy 132:10

Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.


Verš v kontexte

9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.
10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.
11 Hos­podin pri­sahal ver­nosť Dávidovi, ne­od­stúpi od nej: Jed­ného po­tom­ka z tvojho rodu po­sadím po tebe na trón.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre Dávida, svoj­ho služob­níka, ne­od­vráť tvári svoj­ho po­mazaného!

Evanjelický

10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného!

Ekumenický

10 Pre svoj­ho služob­níka Dávida ne­od­miet­ni svoj­ho po­mazaného.

Bible21

10 Pro Davi­da, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček