EkumenickýŽalmy127,5

Žalmy 127:5

Blaho­slavený muž, ktorý si nimi na­pl­nil tulec; ne­vyj­de na han­bu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.


Verš v kontexte

3 Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.
4 Čím sú šípy v ruke hr­dinu, tým sú synovia splodení v mladosti.
5 Blaho­slavený muž, ktorý si nimi na­pl­nil tulec; ne­vyj­de na han­bu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

späť na Žalmy, 127

Príbuzné preklady Roháček

5 Blaho­slavený muž, ktorý nimi na­pl­nil svoj túl. Nezahan­bia sa, keď budú hovoriť s ne­priateľmi v bráne.

Evanjelický

5 Blaho­slavený je muž, čo si nimi na­pl­nil tulec; ne­vyj­de na han­bu, keď bude rokovať s ne­priateľmi v bráne.

Ekumenický

5 Blaho­slavený muž, ktorý si nimi na­pl­nil tulec; ne­vyj­de na han­bu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Bible21

5 Blaze člověku, jenž jich má plný tou­lec – ta­kový ne­bu­de zahanben, až bude s pro­tivníky jednat před sou­dem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček