EkumenickýŽalmy127,3

Žalmy 127:3

Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.


Verš v kontexte

2 Már­ne za­včasu vstávate, ne­skoro si líhate a jedávate chlieb tvr­dej námahy; on za­tiaľ svoj­mu milému dáva spánok.
3 Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.
4 Čím sú šípy v ruke hr­dinu, tým sú synovia splodení v mladosti.

späť na Žalmy, 127

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, dedičs­tvo od Hospodina synovia, jeho plácou plod života.

Evanjelický

3 Aj­hľa, dedičs­tvom od Hos­podina sú synovia, od­menou je plod života.

Ekumenický

3 Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.

Bible21

3 Dě­ti jsou dě­dictví od Hospodina, plod lů­na je pře­ce odmě­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček