EkumenickýŽalmy127,2

Žalmy 127:2

Már­ne za­včasu vstávate, ne­skoro si líhate a jedávate chlieb tvr­dej námahy; on za­tiaľ svoj­mu milému dáva spánok.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Šalamúnova. Ak Hos­podin ne­stavia dom, már­ne sa na­máhajú tí, čo ho stavajú; ak Hos­podin ne­stráži mes­to, már­ne bed­lí strážnik.
2 Már­ne za­včasu vstávate, ne­skoro si líhate a jedávate chlieb tvr­dej námahy; on za­tiaľ svoj­mu milému dáva spánok.
3 Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.

späť na Žalmy, 127

Príbuzné preklady Roháček

2 Darom­né vám je skoro vstávať, ne­skoro sadať a jesť chlieb boles­ti. Bôh i tak dáva svoj­mu milému sen.

Evanjelický

2 Már­ne vám za­včasu vstávať a ne­skoro si sadať, jesť v boles­ti vy­robený chlieb; do­sť dáva On svoj­mu milému v spán­ku.

Ekumenický

2 Már­ne za­včasu vstávate, ne­skoro si líhate a jedávate chlieb tvr­dej námahy; on za­tiaľ svoj­mu milému dáva spánok.

Bible21

2 Marné je, abys­te časně vstáva­lia zůstáva­li vzhů­ru do noci. Proč bys­te jedli chléb bolesti? Bůh svo­je mi­lé spánkem ob­dařil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček