EkumenickýŽalmy127,1

Žalmy 127:1

Pút­nic­ká pieseň. Šalamúnova. Ak Hos­podin ne­stavia dom, már­ne sa na­máhajú tí, čo ho stavajú; ak Hos­podin ne­stráži mes­to, már­ne bed­lí strážnik.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Šalamúnova. Ak Hos­podin ne­stavia dom, már­ne sa na­máhajú tí, čo ho stavajú; ak Hos­podin ne­stráži mes­to, már­ne bed­lí strážnik.
2 Már­ne za­včasu vstávate, ne­skoro si líhate a jedávate chlieb tvr­dej námahy; on za­tiaľ svoj­mu milému dáva spánok.
3 Dedičs­tvo Hos­podina sú synovia, od­mena je plod života.

späť na Žalmy, 127

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema Šalamúnova. Ak nebude Hos­podin staväť dom, nadar­mo sa na­máhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hos­podin strážiť mes­to, nadar­mo bdeje strážca.

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. Šalamúnova. Ak Hos­podin ne­stavia dom, már­ne sa na­máhajú stavitelia; ak Hos­podin ne­stráži mes­to, már­ne bdie strážnik.

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Šalamúnova. Ak Hos­podin ne­stavia dom, már­ne sa na­máhajú tí, čo ho stavajú; ak Hos­podin ne­stráži mes­to, már­ne bed­lí strážnik.

Bible21

1 Šalo­mou­nova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochrán­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček