EkumenickýŽalmy126,2

Žalmy 126:2

Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi po­han­mi hovorilo: Hos­podin urobil pre nich veľké veci!


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Keď Hos­podin zmenil údel Si­ona, boli sme ako vo sne.
2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi po­han­mi hovorilo: Hos­podin urobil pre nich veľké veci!
3 Hos­podin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!

Evanjelický

2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi po­han­mi: Veľké veci urobil s nimi Hos­podin!

Ekumenický

2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi po­han­mi hovorilo: Hos­podin urobil pre nich veľké veci!

Bible21

2 Naše ús­ta teh­dy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim uči­nil Hospodin!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček