EkumenickýŽalmy118,26

Žalmy 118:26

Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podina! Žeh­náme vás z Hospodinovho domu.


Verš v kontexte

25 Hos­podin, prosím, po­môž! Hos­podin, prosím, do­praj ús­pech!
26 Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podina! Žeh­náme vás z Hospodinovho domu.
27 Hos­podin je Boh, os­vecuje nás. Zoraďte sláv­nost­ný sprievod s vetvami až k rohom ol­tára.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

26 Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Hos­podinovom. Dob­rorečíme vám, k­torí ste z domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

26 Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podinovom! Požeh­návame vás z domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

26 Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podina! Žeh­náme vás z Hospodinovho domu.

Bible21

26 Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu! Žehnáme vám z Hos­po­di­nova do­mu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček