EkumenickýŽalmy118,15

Žalmy 118:15

Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.


Verš v kontexte

14 Hos­podin je mojím útočis­kom, ospevujem ho, stal sa mi zá­chranou.
15 Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
16 Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

15 Hlas plesania a spasenia je v stánoch spraved­livých. Pravica Hos­podinova do­kazuje silu.

Evanjelický

15 Hlas plesania a spásy v stanoch spravod­livých: Pravica Hos­podinova do­kázala silu!

Ekumenický

15 Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.

Bible21

15 Ze stanů sprave­dlivých zní píseň vítězná: „Hospodinova pravice mo­cně za­sáh­la,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček