EkumenickýŽalmy118,14

Žalmy 118:14

Hos­podin je mojím útočis­kom, ospevujem ho, stal sa mi zá­chranou.


Verš v kontexte

13 Prud­ko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hos­podin mi po­mohol.
14 Hos­podin je mojím útočis­kom, ospevujem ho, stal sa mi zá­chranou.
15 Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

14 Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením.

Evanjelický

14 Moja sila a pieseň je Hos­podin, On sa mi stal zá­chranou.

Ekumenický

14 Hos­podin je mojím útočis­kom, ospevujem ho, stal sa mi zá­chranou.

Bible21

14 Má sí­la, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spa­sením!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček