EkumenickýŽalmy115,8

Žalmy 115:8

Podob­ní im budú tí, čo ich zhotovujú, všet­ci, čo sa na ne spoliehajú.


Verš v kontexte

7 majú ruky, ale ne­hmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hlás­ka ne­vydajú.
8 Podob­ní im budú tí, čo ich zhotovujú, všet­ci, čo sa na ne spoliehajú.
9 Iz­rael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou po­mocou a štítom.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

8 Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.

Evanjelický

8 Tí, čo ich zhotovili, budú im podob­ní, i každý, kto v nich dúfa.

Ekumenický

8 Podob­ní im budú tí, čo ich zhotovujú, všet­ci, čo sa na ne spoliehajú.

Bible21

8 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všich­ni, kdo v ně doufají!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček