EkumenickýŽalmy115,10

Žalmy 115:10

Áronov­ci, dúfaj­te v Hospodina! On je vašou po­mocou a štítom.


Verš v kontexte

9 Iz­rael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou po­mocou a štítom.
10 Áronov­ci, dúfaj­te v Hospodina! On je vašou po­mocou a štítom.
11 Hos­podinovi ctitelia, dúfaj­te v Hospodina! On vám je po­mocou a štítom.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

10 Dom Áronov, nadej­te sa na Hos­podina. On je ich po­mocou a ich štítom.

Evanjelický

10 Dom Áronov, dúfaj v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.

Ekumenický

10 Áronov­ci, dúfaj­te v Hospodina! On je vašou po­mocou a štítom.

Bible21

10 Dome Áronův, na Hos­po­di­na spo­leh­ni – po­mo­cník a štít je ta­kových!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček