EkumenickýŽalmy109,4

Žalmy 109:4

Za lás­ku sa mi od­plácajú ne­priateľs­tvom, kým ja sa mod­lím.


Verš v kontexte

3 Za­sypali ma slovami nenávis­ti, bez príčiny bojujú proti mne.
4 Za lás­ku sa mi od­plácajú ne­priateľs­tvom, kým ja sa mod­lím.
5 Za dob­ré sa mi od­plácajú zlým a nenávisťou za lás­ku.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

4 Za moju lás­ku útočia na mňa a ja mám len modlitbu.

Evanjelický

4 Za moju lás­ku sú mi ne­priateľmi, a ja sa mod­lím.

Ekumenický

4 Za lás­ku sa mi od­plácajú ne­priateľs­tvom, kým ja sa mod­lím.

Bible21

4 Za moje přá­tel­ství mě obviňují, zatímco přináším své mod­lit­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček