EkumenickýŽalmy109,31

Žalmy 109:31

lebo chudob­nému stojí po pravici, aby ho za­chránil pred tými, čo ho súdia.


Verš v kontexte

29 Nech si moji žalob­níci ob­lečú po­tupu, nech ich ako plášť halí han­ba.
30 Veľmi budem ďakovať Hos­podinovi svojimi ús­tami, medzi mnohými ho budem chváliť,
31 lebo chudob­nému stojí po pravici, aby ho za­chránil pred tými, čo ho súdia.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

31 pre­tože stojí po pravici chudob­ného, aby ho zachránil od tých, ktorí súdia jeho dušu.

Evanjelický

31 Lebo chudob­nému stojí po pravici, aby ho za­chránil pred tými, čo ho súdia.

Ekumenický

31 lebo chudob­nému stojí po pravici, aby ho za­chránil pred tými, čo ho súdia.

Bible21

31 Po pravici ubožáka se to­tiž postavil, aby ho před jeho soud­ci za­chránil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček