EkumenickýŽalmy109,30

Žalmy 109:30

Veľmi budem ďakovať Hos­podinovi svojimi ús­tami, medzi mnohými ho budem chváliť,


Verš v kontexte

29 Nech si moji žalob­níci ob­lečú po­tupu, nech ich ako plášť halí han­ba.
30 Veľmi budem ďakovať Hos­podinovi svojimi ús­tami, medzi mnohými ho budem chváliť,
31 lebo chudob­nému stojí po pravici, aby ho za­chránil pred tými, čo ho súdia.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

30 Veľmi budem oslavovať Hos­podina svojimi ús­ty a budem ho chváliť medzi mnohými,

Evanjelický

30 Ús­tami svojimi Hos­podinovi budem veľmi ďakovať, upro­stred mnohých chváliť Ho.

Ekumenický

30 Veľmi budem ďakovať Hos­podinovi svojimi ús­tami, medzi mnohými ho budem chváliť,

Bible21

30 Hos­po­di­na svý­mi ús­ty vel­mi velebím, oslavuji jej mezi zástu­py.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček