EkumenickýŽalmy109,16

Žalmy 109:16

pre­tože ne­pamätal na skut­ky lás­ky, prena­sledoval úbožiaka a chudob­ného v snahe usmr­tiť človeka skrúšeného srd­ca.


Verš v kontexte

15 Nech ich má Hos­podin stále pred očami, nech ich pamiat­ku vy­hladí zo zeme,
16 pre­tože ne­pamätal na skut­ky lás­ky, prena­sledoval úbožiaka a chudob­ného v snahe usmr­tiť človeka skrúšeného srd­ca.
17 Rád vy­slovoval kliat­bu — nech do­pad­ne naňho! Nedožičil požeh­nanie — nech sa vzdiali od neho!

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

16 pre­tože ne­pamätal na to, aby činil milosť, ale prenasledoval človeka, bied­neho a chudob­ného a zbitého srd­com, aby ho zavraždil.

Evanjelický

16 pre­tože ne­pamätal na dôkaz lás­ky, prena­sledoval úbožiaka a chudob­ného, aby usmr­til skrúšeného srd­com.

Ekumenický

16 pre­tože ne­pamätal na skut­ky lás­ky, prena­sledoval úbožiaka a chudob­ného v snahe usmr­tiť človeka skrúšeného srd­ca.

Bible21

16 Pro­to, že na las­kavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval to­ho, kdo bo­lest v srd­ci měl!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček