EkumenickýŽalmy106,7

Žalmy 106:7

Naši ot­covia v Egypte sa ne­poučili z tvojich divov, ne­pripomínali si tvoju hoj­nú milosť, búrili sa pri mori, pri Čer­venom mori.


Verš v kontexte

6 Hrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť, bez­božne sme si počínali.
7 Naši ot­covia v Egypte sa ne­poučili z tvojich divov, ne­pripomínali si tvoju hoj­nú milosť, búrili sa pri mori, pri Čer­venom mori.
8 On ich však za­chránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

7 Naši ot­covia v Egyp­te ne­porozumeli tvojim divom a ne­zmúd­reli z nich; ne­pamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Čer­venom mori.

Evanjelický

7 Ot­covia naši v Egyp­te ned­bali na Tvoje div­né skut­ky, ne­pamätali na Tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Čer­venom mori.

Ekumenický

7 Naši ot­covia v Egypte sa ne­poučili z tvojich divov, ne­pripomínali si tvoju hoj­nú milosť, búrili sa pri mori, pri Čer­venom mori.

Bible21

7 Naši ot­cové v Egyptěne­po­chopi­li divy tvé! Na ve­likost tvé lás­ky nepamatovali, u Rudého moře Nej­vyššího dráž­di­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček