EkumenickýŽalmy106,6

Žalmy 106:6

Hrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť, bez­božne sme si počínali.


Verš v kontexte

5 aby som videl blaho tvojich vy­volených, aby som sa tešil z radosti tvoj­ho národa, aby som sa chválil tvojím dedičs­tvom.
6 Hrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť, bez­božne sme si počínali.
7 Naši ot­covia v Egypte sa ne­poučili z tvojich divov, ne­pripomínali si tvoju hoj­nú milosť, búrili sa pri mori, pri Čer­venom mori.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

6 Hrešili sme aj so svojimi ot­cami; pre­vrátene sme robili; páchali sme bez­božnosť.

Evanjelický

6 Zhrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť a žili bez­božne.

Ekumenický

6 Hrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť, bez­božne sme si počínali.

Bible21

6 Zhřeši­li jsme jako už naši otcové, zkazili jsme se a jedna­li jsme zle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček