EkumenickýŽalmy106,5

Žalmy 106:5

aby som videl blaho tvojich vy­volených, aby som sa tešil z radosti tvoj­ho národa, aby som sa chválil tvojím dedičs­tvom.


Verš v kontexte

4 Hos­podin, roz­pomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,
5 aby som videl blaho tvojich vy­volených, aby som sa tešil z radosti tvoj­ho národa, aby som sa chválil tvojím dedičs­tvom.
6 Hrešili sme ako naši ot­covia, páchali sme ne­právosť, bez­božne sme si počínali.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

5 aby som videl dob­ré veci tvojich vy­volených, aby som sa radoval radosťou tvoj­ho národa a chválil sa tvojím dedičs­tvom.

Evanjelický

5 aby som hľadel na blaho Tvojich vy­volených, z rados­ti Tvoj­ho národa sa tešil a honosil sa Tvojím dedičs­tvom.

Ekumenický

5 aby som videl blaho tvojich vy­volených, aby som sa tešil z radosti tvoj­ho národa, aby som sa chválil tvojím dedičs­tvom.

Bible21

5 Štěstí tvých vy­vo­lených dej mi zakusit, s tvým náro­dem ať se mohu ve­se­li­ta chlu­bit se spo­lu s tě­mi, kdo ti náleží!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček