EkumenickýŽalmy106,48

Žalmy 106:48

Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech po­vie: Amen. Haleluja!


Verš v kontexte

46 Vzbudil k nim ľútosť vo všet­kých, čo ich zajali.
47 Za­chráň nás, Hos­podin, Boh náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!
48 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech po­vie: Amen. Haleluja!

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

48 Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od vekov až na veky. A všetok ľud po­vie na to: Ameň. Hal­lelujah!

Evanjelický

48 Požeh­naný buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov naveky! A všetok ľud nech po­vie: Amen. Haleluja!

Ekumenický

48 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech po­vie: Amen. Haleluja!

Bible21

48 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až navěky! Ať vše­chen lid od­po­ví: Amen! Haleluja!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček