EkumenickýŽalmy106,47

Žalmy 106:47

Za­chráň nás, Hos­podin, Boh náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!


Verš v kontexte

46 Vzbudil k nim ľútosť vo všet­kých, čo ich zajali.
47 Za­chráň nás, Hos­podin, Boh náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!
48 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech po­vie: Amen. Haleluja!

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

47 Za­chráň nás, Hos­podine, náš Bože, a shromaždi nás z po­hanov, aby sme oslavovali tvoje sväté meno a chlúbili sa tvojou chválou.

Evanjelický

47 Za­chráň nás, Hos­podine, Bože náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať moh­li Tvoje sväté meno a honosili sa Tvojou chválou!

Ekumenický

47 Za­chráň nás, Hos­podin, Boh náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!

Bible21

47 Za­chraň nás, Hos­po­di­ne, náš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlu­bí­me!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček