EkumenickýŽalmy106,46

Žalmy 106:46

Vzbudil k nim ľútosť vo všet­kých, čo ich zajali.


Verš v kontexte

45 Pre nich si pri­pomenul svoju zmluvu, pre hoj­nosť svojej milos­ti mal s nimi súcit.
46 Vzbudil k nim ľútosť vo všet­kých, čo ich zajali.
47 Za­chráň nás, Hos­podin, Boh náš, spomedzi po­hanov nás zhromaždi, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

46 a na­klonil im ľútosťou všet­kých, ktorí ich boli zajali.

Evanjelický

46 Dal im náj­sť milo­sr­den­stvo u všet­kých, čo ich zajali.

Ekumenický

46 Vzbudil k nim ľútosť vo všet­kých, čo ich zajali.

Bible21

46 Pro­to k nim na­ko­nec pro­bu­dil sou­citvšech, kdo je drže­li v za­jetí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček