EkumenickýŽalmy106,40

Žalmy 106:40

Hos­podin za­horel hnevom proti svoj­mu ľudu, sprotivil si svoje dedičs­tvo.


Verš v kontexte

39 Poškvr­nili sa vlast­nými skut­kami; vlast­nými zločin­mi porušili ver­nosť.
40 Hos­podin za­horel hnevom proti svoj­mu ľudu, sprotivil si svoje dedičs­tvo.
41 Vy­dal ich do rúk po­hanov, vlád­li nad nimi ich nenávist­níci.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

40 P­reto sa roz­pálil hnev Hos­podinov na jeho ľud, a zošk­livil si svoje dedičs­tvo.

Evanjelický

40 Tu Hos­podin vzplanul hnevom proti svoj­mu ľudu a zošk­livil si svoje dedičs­tvo.

Ekumenický

40 Hos­podin za­horel hnevom proti svoj­mu ľudu, sprotivil si svoje dedičs­tvo.

Bible21

40 Hos­po­din vzplanul pro­ti své­mu lidu hněvem, své dě­dictví si zošklivil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček