EkumenickýŽalmy106,4

Žalmy 106:4

Hos­podin, roz­pomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,


Verš v kontexte

3 Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.
4 Hos­podin, roz­pomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,
5 aby som videl blaho tvojich vy­volených, aby som sa tešil z radosti tvoj­ho národa, aby som sa chválil tvojím dedičs­tvom.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

4 Pamätaj na mňa, Hos­podine, v lás­kavos­ti nap­roti svojmu ľudu! Navštív ma svojím spasením,

Evanjelický

4 Roz­pomeň sa na mňa, Hos­podine, podľa priaz­ne k svoj­mu ľudu, navštív ma svojím spasením,

Ekumenický

4 Hos­podin, roz­pomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,

Bible21

4 Pa­ma­tuj na mě, Hospodine, až své­mu lidu přízeň prokážeš, se svo­jí spásou navš­tiv mě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček