EkumenickýŽalmy106,39

Žalmy 106:39

Poškvr­nili sa vlast­nými skut­kami; vlast­nými zločin­mi porušili ver­nosť.


Verš v kontexte

38 prelievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaán­skym mod­lám, a zem bola poškvr­nená kr­vou.
39 Poškvr­nili sa vlast­nými skut­kami; vlast­nými zločin­mi porušili ver­nosť.
40 Hos­podin za­horel hnevom proti svoj­mu ľudu, sprotivil si svoje dedičs­tvo.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

39 a zanečis­tili sa svojimi skut­kami a smil­nili svojimi výčin­mi.

Evanjelický

39 Vlast­nými skut­kami sa znečis­tili, smil­nili svojimi čin­mi.

Ekumenický

39 Poškvr­nili sa vlast­nými skut­kami; vlast­nými zločin­mi porušili ver­nosť.

Bible21

39 Svý­mi skutky tak­to pošpi­ni­li se, a svý­mi či­ny smilni­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček