EkumenickýŽalmy106,38

Žalmy 106:38

prelievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaán­skym mod­lám, a zem bola poškvr­nená kr­vou.


Verš v kontexte

37 obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom;
38 prelievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaán­skym mod­lám, a zem bola poškvr­nená kr­vou.
39 Poškvr­nili sa vlast­nými skut­kami; vlast­nými zločin­mi porušili ver­nosť.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

38 A vy­lievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananej­ským mod­lám, a zem sa poškvr­nila kr­vou,

Evanjelický

38 ba prelievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov, svojich dcér, ktoré obetovali kanaán­skym mod­lám; a tak zem bola poškvr­nená kr­vou.

Ekumenický

38 prelievali ne­vin­nú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaán­skym mod­lám, a zem bola poškvr­nená kr­vou.

Bible21

38 Ne­vinnou krev teh­dy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám v Kanaánu je obětova­li – tou krví byla po­sk­vrně­na zem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček