EkumenickýŽalmy106,35

Žalmy 106:35

lebo sa po­miešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby:


Verš v kontexte

34 Ne­vyhubili národy, ako im roz­kázal Hos­podin,
35 lebo sa po­miešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby:
36 slúžili aj ich mod­lám, tie sa im stali osíd­lom;

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

35 ale sa spliet­li s po­han­mi a na­učili sa ich skut­kom

Evanjelický

35 lebo sa po­miešali s po­han­mi a priučili sa ich skut­kom.

Ekumenický

35 lebo sa po­miešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby:

Bible21

35 Pro­mísi­li se s pohany, naučili se je­jich způso­by!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček