EkumenickýŽalmy106,33

Žalmy 106:33

tak ho rozčúlili, že jeho ús­ta vy­riek­li neroz­vážnosť.


Verš v kontexte

32 Roz­hnevali ho pri meríb­skych vodách; aj Mojžiš pre nich zle po­chodil,
33 tak ho rozčúlili, že jeho ús­ta vy­riek­li neroz­vážnosť.
34 Ne­vyhubili národy, ako im roz­kázal Hos­podin,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

33 Lebo roz­tr­pčili jeho ducha, a hovoril neroz­vážne svojimi rtami.

Evanjelický

33 Lebo keď sa priečili jeho duchu, on sa neroz­vážne preriekol.

Ekumenický

33 tak ho rozčúlili, že jeho ús­ta vy­riek­li neroz­vážnosť.

Bible21

33 V du­chu ho teh­dy to­lik rozhořčili, že se unáh­lil svý­mi rty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček