EkumenickýŽalmy106,31

Žalmy 106:31

To sa mu počítalo za spravod­livosť z pokolenia na po­kolenie až naveky.


Verš v kontexte

30 Po­vs­tal Pin­chás, vy­konal roz­sudok a po­hroma pre­stala.
31 To sa mu počítalo za spravod­livosť z pokolenia na po­kolenie až naveky.
32 Roz­hnevali ho pri meríb­skych vodách; aj Mojžiš pre nich zle po­chodil,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

31 A bolo mu to počítané za spraved­livosť na po­kolenie a po­kolenie, až na veky.

Evanjelický

31 Počítalo sa mu to za spravod­livosť od po­kolenia na po­kolenie až naveky.

Ekumenický

31 To sa mu počítalo za spravod­livosť z pokolenia na po­kolenie až naveky.

Bible21

31 Početl mu to za sprave­dlnostpo všech­na poko­lení, navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček