EkumenickýŽalmy106,30

Žalmy 106:30

Po­vs­tal Pin­chás, vy­konal roz­sudok a po­hroma pre­stala.


Verš v kontexte

29 Dráždili ho svojím správaním, pre­to ich pos­tih­la po­hroma.
30 Po­vs­tal Pin­chás, vy­konal roz­sudok a po­hroma pre­stala.
31 To sa mu počítalo za spravod­livosť z pokolenia na po­kolenie až naveky.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

30 V­tedy sa po­stavil Pin­chas a roz­súdil vec, a za­stavená bola rana.

Evanjelický

30 Tu po­vs­tal Pin­chas, vy­konal súd a zhuba pre­stala.

Ekumenický

30 Po­vs­tal Pin­chás, vy­konal roz­sudok a po­hroma pre­stala.

Bible21

30 Vtom po­vstal Pin­chas, aby zjednal právo, a Hos­po­din tu ránu za­stavil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček