EkumenickýŽalmy106,3

Žalmy 106:3

Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.


Verš v kontexte

2 Kto vy­rozp­ráva moc­né skut­ky Hos­podina, kto rozh­lási všet­ku chválu o ňom?
3 Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.
4 Hos­podin, roz­pomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

3 Blaho­slavení, ktorí os­tríhajú súd; blahoslavený, kto činí spraved­livosť každého času!

Evanjelický

3 Blaho­slavení, ktorí za­chovávajú právo a činia spravod­livosť v každom čase!

Ekumenický

3 Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.

Bible21

3 Blaze těm, kteří se drží práva, kdo ži­jí sprave­dlivě v každý čas!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček