EkumenickýŽalmy106,2

Žalmy 106:2

Kto vy­rozp­ráva moc­né skut­ky Hos­podina, kto rozh­lási všet­ku chválu o ňom?


Verš v kontexte

1 Haleluja! Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá jeho milosť.
2 Kto vy­rozp­ráva moc­né skut­ky Hos­podina, kto rozh­lási všet­ku chválu o ňom?
3 Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

2 Kto by vedel vy­povedať hr­din­skú silu Hos­podinovu, k­to vyrozprávať všet­ku jeho chválu?!

Evanjelický

2 Kto vy­rozp­ráva moc­né činy Hos­podinove, rozh­lási všet­ku Jeho chválu?

Ekumenický

2 Kto vy­rozp­ráva moc­né skut­ky Hos­podina, kto rozh­lási všet­ku chválu o ňom?

Bible21

2 Kdo jen vy­líčí Hos­po­di­novo hrdinství, kdo jeho chválu plně vy­po­ví?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček