EkumenickýŽalmy106,14

Žalmy 106:14

Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.


Verš v kontexte

13 Čo­skoro však za­bud­li na jeho skut­ky, nečakali na jeho roz­hod­nutie.
14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.
15 Dal im teda, čo si žiadali, do­pus­til však, aby chrad­li.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.

Evanjelický

14 Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.

Ekumenický

14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.

Bible21

14 Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček