EkumenickýŽalmy106,13

Žalmy 106:13

Čo­skoro však za­bud­li na jeho skut­ky, nečakali na jeho roz­hod­nutie.


Verš v kontexte

12 Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválo­spev.
13 Čo­skoro však za­bud­li na jeho skut­ky, nečakali na jeho roz­hod­nutie.
14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

13 rých­le za­bud­li jeho skut­ky a nečakali na jeho radu.

Evanjelický

13 Čo­skoro za­bud­li na Jeho skut­ky a nečakali na Jeho radu.

Ekumenický

13 Čo­skoro však za­bud­li na jeho skut­ky, nečakali na jeho roz­hod­nutie.

Bible21

13 Rych­le však za­po­mně­li na jeho činy, nechtěli če­kat, jak se roz­hodne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček