EkumenickýŽalmy106,10

Žalmy 106:10

Za­chránil ich z ruky nenávist­níka, vy­kúpil ich z ruky ne­priateľa.


Verš v kontexte

9 Po­hrozil Čer­venému moru a ono vy­sch­lo, hl­binami ich pre­viedol ako púšťou.
10 Za­chránil ich z ruky nenávist­níka, vy­kúpil ich z ruky ne­priateľa.
11 Ich protiv­níkov za­plavili vody, nezos­tal z nich jediný.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­chránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel, a vy­pros­til ich z ruky ne­priateľa.

Evanjelický

10 Za­chránil ich pred rukou nenávist­níka, vy­kúpil ich z moci ne­priateľa.

Ekumenický

10 Za­chránil ich z ruky nenávist­níka, vy­kúpil ich z ruky ne­priateľa.

Bible21

10 Za­chránil je před je­jich soky, vykoupil je ze spárů ne­přá­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček