EkumenickýŽalmy106,1

Žalmy 106:1

Haleluja! Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá jeho milosť.


Verš v kontexte

1 Haleluja! Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá jeho milosť.
2 Kto vy­rozp­ráva moc­né skut­ky Hos­podina, kto rozh­lási všet­ku chválu o ňom?
3 Blaho­slavení, čo za­chovávajú právo, čo v každom čase žijú spravod­livo.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

1 Hal­lelujah! Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.

Evanjelický

1 Haleluja! Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; lebo naveky tr­vá Jeho milosť.

Ekumenický

1 Haleluja! Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá jeho milosť.

Bible21

1 Haleluja! Oslavujte Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček