EkumenickýŽalmy105,7

Žalmy 105:7

On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.


Verš v kontexte

6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!
7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.
8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícom po­kolení.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.

Evanjelický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Ekumenický

7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.

Bible21

7 On je Hos­po­din, Bůh náš, celá zem jeho sou­du pod­léhá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček