EkumenickýŽalmy105,6

Žalmy 105:6

vy, po­tom­stvo Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!


Verš v kontexte

5 Spomínaj­te na divy, ktoré konal, na znamenia a na roz­sud­ky jeho úst,
6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!
7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

6 vy, semeno Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jakobovi, jeho vy­volení!

Evanjelický

6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vy­volení!

Ekumenický

6 vy, po­tom­stvo Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!

Bible21

6 Vy, símě Abraha­ma, jeho služebníka, jste jeho vy­vo­lení, dě­ti Jáko­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček