EkumenickýŽalmy105,45

Žalmy 105:45

aby dbali na jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony. Haleluja!


Verš v kontexte

43 Radost­ne vy­viedol svoj ľud, svojich vy­volených s plesaním.
44 Dal im krajiny po­hanov, do­stali plody lopoty národov,
45 aby dbali na jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony. Haleluja!

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

45 aby os­tríhali jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony, Hal­lelujah!

Evanjelický

45 aby dbali na Jeho ustanovenia a za­chovávali Jeho zákony. Haleluja!

Ekumenický

45 aby dbali na jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony. Haleluja!

Bible21

45 aby se ří­di­li jeho pravi­dlya do­držova­li jeho zákony. Haleluja!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček