EkumenickýŽalmy105,41

Žalmy 105:41

Ot­voril skalu a prúdom tiek­la voda, valila sa ako rieka pus­tým územím.


Verš v kontexte

40 Keď žiadali, na­hnal im pre­pelice, sýtil ich nebes­kým chlebom.
41 Ot­voril skalu a prúdom tiek­la voda, valila sa ako rieka pus­tým územím.
42 Pamätal na svoje sväté slovo, na Ab­raháma, svoj­ho služob­níka.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

41 Ot­voril skalu, a tiek­ly vody; išly vy­práh­lou zemou jako rieka.

Evanjelický

41 Ot­voril skalu - tiek­li vody a valila sa rieka vy­pra­hnutou zemou.

Ekumenický

41 Ot­voril skalu a prúdom tiek­la voda, valila sa ako rieka pus­tým územím.

Bible21

41 Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se va­li­ly po pouš­ti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček