EkumenickýŽalmy105,36

Žalmy 105:36

V krajine im po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votinu každej sily.


Verš v kontexte

35 Požrali im všet­ku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny.
36 V krajine im po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votinu každej sily.
37 Svojich však vy­viedol so strieb­rom a zlatom, slabocha v ich kmeňoch nebolo.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

36 K tomu ešte po­bil všet­ko pr­vorodené v ich zemi, pr­votinu každej ich sily.

Evanjelický

36 Po­bil im v kraji všet­ko pr­vorodené, pr­votiny všet­kej ich mužnej sily.

Ekumenický

36 V krajine im po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votinu každej sily.

Bible21

36 Všech­no prvo­ro­zené pak v té zemi bil, všechen výkvět mládí jim za­hu­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček