EkumenickýŽalmy105,27

Žalmy 105:27

Pred­vádzali upro­stred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.


Verš v kontexte

26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, aj Árona, ktorého si vy­volil.
27 Pred­vádzali upro­stred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.
28 Po­slal tmu a zo­tmelo sa, a pred­sa sa protivili jeho slovám.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

27 Pred­ložil im slová jeho znamení a zá­zrakov v zemi Chámovej.

Evanjelický

27 Tí robili medzi nimi Jeho znamenia, zá­zraky v kraji Chámovom.

Ekumenický

27 Pred­vádzali upro­stred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.

Bible21

27 Ti jim před­vádě­li jeho znamení, v Cha­mově zemi ko­na­li zá­zra­ky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček