EkumenickýŽalmy105,21

Žalmy 105:21

Ustanovil ho za pána svoj­ho domu, za vlád­cu nad celým svojím majet­kom,


Verš v kontexte

20 Kráľ roz­kázal, aby ho roz­viazali, vlád­ca národov ho oslobodil.
21 Ustanovil ho za pána svoj­ho domu, za vlád­cu nad celým svojím majet­kom,
22 aby poúčal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho star­cov učil múd­ros­ti.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

21 Učinil ho pánom svoj­ho domu a panov­níkom nad celým svojím imaním,

Evanjelický

21 Nad vlast­ným domom stanovil ho pánom, vlád­com nad celým svojím majet­kom,

Ekumenický

21 Ustanovil ho za pána svoj­ho domu, za vlád­cu nad celým svojím majet­kom,

Bible21

21 Správ­cem svého paláce jej uči­nil – vlá­dl nade vším jeho bo­hatstvím!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček