EkumenickýŽalmy105,20

Žalmy 105:20

Kráľ roz­kázal, aby ho roz­viazali, vlád­ca národov ho oslobodil.


Verš v kontexte

19 kým sa ne­spl­nilo jeho slovo, kým reč Hos­podina ne­po­tvr­dila jeho ne­vinu.
20 Kráľ roz­kázal, aby ho roz­viazali, vlád­ca národov ho oslobodil.
21 Ustanovil ho za pána svoj­ho domu, za vlád­cu nad celým svojím majet­kom,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

20 V­tedy poslal kráľ a pre­pus­til ho, panov­ník národov, a roz­viazal ho.

Evanjelický

20 Kráľ po­slal, dal ho roz­viazať, národov vlád­ca pre­pus­til ho.

Ekumenický

20 Kráľ roz­kázal, aby ho roz­viazali, vlád­ca národov ho oslobodil.

Bible21

20 král ho pak ne­chal pro­pustit z okovů, vládce národů dal mu svo­bo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček