EkumenickýŽalmy105,13

Žalmy 105:13

keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,


Verš v kontexte

12 Keď ich v nej bol ešte malý počet, sot­va hŕs­t­ka, a boli len cudzin­cami,
13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,
14 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich po­kar­hal aj kráľov:

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

13 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.

Evanjelický

13 keď tiah­li od národa k národu, z jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Ekumenický

13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,

Bible21

13 Z náro­du do náro­du když bloudili, od jedno­ho k jiné­mu králov­ství,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček